Hersenaandoeningen, degeneratieve neurologische aandoeningen