Gecondenseerde tannines/flavanotannines, ofwel oligomere procyaniden en polymere proanthocyaniden

Sub van looistoffen. Polymerisaties van flavan-3-olen. Sommigen van deze groep worden eerder ingedeeld bij de flavonoïden.