Algemene voorwaarden hagetisse producten en diensten

Tja, ik kan je, zoals zovelen, bombarderen met pagina’s vol onbegrijpelijk juridisch jargon waar zowel jij als ik geen snars van begrijpen. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo’n goed idee. Ik hou het liever eenvoudig.

Als eerste:

Hagetisse Wise Woman is gevestigd in Ierland te Tralee in het mooie County Kerry en geregistreerd bij de Companies Registration Office onder nummer 711398. We zijn bereikbaar via [email protected]

Over mijn diensten en producten

Ten eerste: ik ben geen dokter. En ik doe ook niet net alsof ik er wel één ben. Ik ben wat je noemt een wijze vrouw en beoefenaar van natuurlijke geneeskunde. Ik lever wijze vrouwendiensten en verkoop wijze vrouwenproducten. Wanneer je van mijn diensten gebruik maakt, heb je waarschijnlijk al aardig wat dokters, psychologen, therapeuten en andere specialisten in welzijn in de breedste zin van het woord gezien. Het feit dat je hier bent vertelt me dat geen van hen heeft je weten te helpen. Vaak hebben ze je verteld dat ze niets meer voor je kunnen doen en dat je je zegeningen moet tellen en leren leven met de restricties die je aandoening(en) en/of problemen met zich meebrengen.

Daarom heb je besloten een holistische manier om naar wat het is dat je dwars zit te kijken te proberen en gebruik te gaan maken van mijn kennis en ervaring hiermee. Je bent van harte welkom in mijn praktijk en ik beloof mijn best te doen je te helpen, zoals ik anderen voor je ook al heb geholpen. Als ik het idee heb dat je naar een andere professional (terug) moet gaan, zal ik je dat zeker zeggen, maar uiteindelijk is dat aan jou. En zoals gezegd, ik ben geen dokter of andere regulier erkende specialist. Bedenk van te voren goed wat voor hulp je nodig hebt. Als je huis in brand staat, bel je de brandweer en als je in gevaar bent, de politie. Als je acute zorg nodig hebt, ga je naar de dokter. Je begrijpt wel wat ik bedoel… gebruik je gezonde verstand!

Ik hou overigens ten allen tijde het recht ervoor te kiezen om diensten en producten niet te leveren, bijvoorbeeld om morele en ethische redenen.

Hoe magie werkt

Bij sommige van mijn diensten en/of producten is magie betrokken. Wat ik hierover gezegd wil hebben: magie is geen exact wetenschap en er zijn een heleboel dingen van invloed op de uitkomst van magisch werk. Ik beloof plechtig dat ik altijd hard en toegewijd zal werken om magie te bewerkstelligen. Ik kan echter nooit garanties geven over de uitkomst van magisch werk. Daarnaast kan ik geen tijdspad aangeven waarin je resultaten zou moeten verwachten.

Het hangt helemaal af van wat je vraagt. Hoe kleiner het ding, hoe sneller het resultaat en hoe groter het ding, hoe langer het duurt. En dan is het nog zo dat het ook helemaal niet kan gebeuren, omdat wat jij wilt niet is wat jij nodig hebt. Magie werkt namelijk eigenlijk heel slim.

Wat belangrijk is,

we zullen niets bereiken als je je niet aan instructies houdt of me niet alles vertelt dat is belangrijk voor jouw situatie. Het is, uiteraard, je recht om je niet aan het plan te houden of relevante informatie achter te houden, net als het je recht is om op velerlei gebied van gedachten te veranderen. Ik kan je niet dwingen en dat zou ik ook niet willen, aangezien ik ervan overtuigd ben dat jij uiteindelijk de enige bent die kan beslissen over jouw leven en alles wat daarmee samenhangt. Dat gezegd hebbend, dat betekent ook automatisch dat ik niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden kan worden voor jouw leven. Alleen jij bent daar verantwoordelijk en aansprakelijk voor.

Daarom kan en zal ik geen aansprakelijkheid accepteren voor de uitkomst van jouw gebruik van mijn website(s), diensten en/of producten of enigerlei schade waarvan jij het gevoel hebt dat jij of een andere partij die hebt geleden als resultaat van jouw gebruik van mijn website(s), diensten en/of producten. Zo eenvoudig en simpel is het.

Hou er – indien van toepassing – alsjeblieft ook erg in dat magie, eenmaal bedreven, onherroepelijk is en dat jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor de uitkomst. Ik zorg ervoor dat aan alle voorwaarden voor succes is voldaan, maar de magie is uiteindelijk afhankelijk van jouw intentie. Het gebruik van magie, het mijne of van iemand anders, is altijd voor eigen risico.

Vertrouwelijkheid

Zorg ervoor dat je pen/potlood en papier meeneemt om notities te kunnen maken van de instructies die ik je geef tijdens consulten, workshops en andere gelegenheden tijdens welke ik diensten lever aan jou. Andere registratiemethodes zijn expliciet verboden, net als notities die gemaakt worden over mijn Kunst, Kunde en methodes. Je bent wettelijk verplicht je hieraan te houden. Dit klinkt misschien wat onvriendelijk, maar bedenk je alsjeblieft dat je getuige zult zijn van de geheimen van mijn vak. Het is de bedoeling dat die ook geheim blijven.

Over lidmaatschap en het plantenvademecum

Wanneer je lid wordt krijg je, onder andere, toegang tot het plantenvademecum. In het plantenvademecum van de hagetisse vind je een weelde aan informatie over allerlei planten en, daaraan gerelateerd, indicaties, geneeskunde, magie en aanverwanten. Een dergelijk vademecum is altijd een werk in uitvoering en er komen dus regelmatig planten en andere informatie bij.

Voordat je het vademecum gaat gebruiken, wil ik je een aantal dingen op het hart drukken:

  • Lidmaatschap geeft je toegang tot het vademecum voor persoonlijk gebruik, maar het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de content of enig deel van de database te kopiëren.
  • Als lid word je toegevoegd aan mijn maillijst zodat ik je op de hoogte kan houden van nieuwe publicaties et cetera.
  • Dit vademecum is mensenwerk. Dat betekent dat er een foutje in kan sluipen. Blijf dus altijd je gezonde verstand gebruiken. Gebruik van de informatie in het vademecum is altijd voor jouw eigen risico en rekening.
  • De wereld van de geneeskunde staat nooit stil. Dagelijks komen er nieuwe inzichten bij. Daarom staat er bij elke plant dat je het Farmacotherapeutisch Kompas moet raadplegen. In dit kompas staat per geneesmiddel een bijsluiter. Kruideninteracties staan er echter niet altijd even duidelijk in. Als je bepaalde aandoeningen hebt en/of je gebruikt geneesmiddelen en/of andere kruiden en je weet niet HEEL zeker of dat wel samengaat, onderzoek dan altijd GRONDIG of dit een goed idee is, zelfs als het niet genoemd staat in een plantenmonografie.
  • Overschrijd nooit de aanbevolen doseringen, tenzij in overleg met een medisch professional. Therapeutisch worden planten altijd in relatief kleine hoeveelheden gebruikt. Als er ergens opeens een afwijkende, hoge dosering staat, dubbelcheck dit dan. Ik kan ook een schrijffoutje maken. Breng mij alsjeblieft ook op de hoogte van ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Als je een middel aanschaft met een daarin een bepaalde plant en de dosering die bij dat middel wordt aangegeven afwijkt van wat er in een plantenmonografie staat, houd dan de dosering zoals aangegeven bij het middel aan. Het kan namelijk dat de standaardisering van dit middel van een andere samenstelling uitgaat dan de traditionele.
  • Gebruikt nooit een plant waarvan je niet zeker weet dat je er geen overgevoeligheid voor hebt. Als je dit nog niet weet, probeer dan altijd eerst een kleine hoeveelheid.

Je kunt lid worden van de hagetisse website en daardoor toegang krijgen tot de informatie in het vademecum. Je doet dit door naar de Word lid pagina te gaan en de instructies te volgen. Je kunt kiezen uit verschillende abonnementen, naar gelang jouw eigen voorkeur. De jaarlijkse abonnementen worden automatisch verlengd en geïnd door middel van automatische incasso. Dit geldt ook voor jaarlijkse donaties.

Je kunt natuurlijk je abonnement en donatie opzeggen, maar dient daarbij wel minimaal een opzegtermijn van een maand aan te houden. Opzeggen kan alleen per einde van de looptijd van je abonnement of donatie. Dat betekent, in bijvoorbeeld het geval van een abonnement, dat bij opzegging 5 maanden nadat een jaarabonnement is ingegaan, het lidmaatschap nog 7 maanden voortduurt en dan beëindigd wordt. Mocht de uitzonderlijke situatie voorkomen dat een jaarabonnement tussentijds wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij overlijden), dan vervalt eventuele korting en vindt restitutie plaats van het betaalde jaarbedrag naar rato.

Voor informatie over de werking van het vademecum kun je terecht bij de handleiding. Vragen die ik regelmatig krijg worden daar ook weer in verwerkt, dus dat blijft een werk in uitvoering. Het is daarom altijd aan te raden de handleiding af en toe te lezen. Mocht je een vraag over het vademecum hebben die daar niet beantwoord wordt en ook niet ter sprake komt in de FAQs, kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen.

Over prijzen en betalingen

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om prijsaanpassingen of wijzigingen van andere aard in mijn producten en/of diensten aan te brengen indien de omstandigheden dit vereisen. Jij als klant hebt het recht om te stoppen met het gebruik van mijn diensten en/of diensten als ik dat doe. Een uitzondering op de laatste zin is als de wijzigingen voortvloeien uit wetswijzigingen en/of hogere kosten die redelijkerwijs ofwel naar inflatie en dergelijke ofwel anderzijds aantoonbaar hogere kosten te herleiden zijn. Dan houdt de overeenkomst onverminderd stand.

Mijn diensten en/of producten dienen vooraf per bank betaald te worden of ter plaatse vooraf à contant. Ik heb momenteel niet de mogelijkheid om te pinnen op mijn locatie. Als wij een afspraak hebben staan en je komt niet opdagen of verzuimt om minimaal 72 uur vantevoren je afspraak af te zeggen, zul je voor die afspraak moeten betalen. Dit is alleen maar logisch en eerlijk aangezien ik de voor jou gereserveerde tijd niet meer zal kunnen vullen op zo’n korte termijn. Het staat je vrij ten alle tijde jouw gebruik van mijn diensten of producten te staken, mits je je aan bovengenoemde voorwaarden omtrent afzeggen houdt.

Over bezorgingen en afhandeling

Veel van mijn producten zijn custom made en mijn diensten zijn altijd tijdverslindend en soms tijdgebonden. Daarom duurt het soms wat langer om ze te verzenden. Ik probeer producten en niet tijdgebonden diensten binnen 7 dagen te versturen. Mocht het langer duren, bijvoorbeeld omdat ik op de juiste tijd moet wachten, laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Ik laat je bij tijdsgebonden zaken weten hoe het ervoor staat.

Momenteel zijn geen van mijn diensten en producten beschikbaar voor mensen in de Verenigde Staten van Amerika, inclusief Amerikaanse gebiedsdelen, en Canada. Als gevolg hiervan kun je deze landen niet selecteren bij het afrekenen van mijn producten en diensten, inclusief lidmaatschappen. Logischerwijs lever ik ook niet in deze landen.

Zodra iets verstuurd is krijg je daarvan bericht. Hoe lang het duurt voor je de zending ontvangt hangt af van waar jij bent en waar ik op dat moment ben. Als je in hetzelfde land zijn duurt het gemiddeld 2 dagen. Als er zeeën en/of oceanen, en dus een laaaange afstand tussen ons zit, kan het wel 2 weken duren.

De standaard posttarieven voor pakjes zijn:

  • Binnen Nederland € 6,95
  • Binnen de EU/EEA zone 1 € 14,95
  • Binnen de EU/EEA zone 2 € 19,95
  • De rest van de wereld (op voorwaarde dat ik erheen verzend, graag vooraf informatie opvragen) € 29,95

Er is gratis verzending beschikbaar voor orders boven een minimum bedrag. Dit bedrag verschilt per verzendzone en wordt automatisch berekend.

Ik probeer zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal te recyclen. Ik label elk pakje met de gegevens zoals deze aan mij verstrekt zijn. Zorg dus dat ik de juiste gegevens heb. Ik ben niet verantwoordelijk voor acties van douanebeambten of andere officiële instanties en als zij jouw pakje tegenhouden of vertragen, zal ik dan ook geen restitutie geven. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor het kwijt raken van dingen in de post, dat is de postbezorger. Verzendbewijzen worden 3 weken door mij bewaard vanaf de datum van verzending en worden binnen die periode op verzoek verstrekt. Ik beslis welk bedrijf ik gebruik voor verzendingen.

Let op, ik verzend niet naar elk land. Als jouw land niet expliciet op de lijst staat, neem dan alsjeblieft contact met me op om te kijken of ik een uitzondering kan maken. Ik heb tevens het recht om een bestelling te weigeren en dus helemaal niet te versturen. In dat geval zal het betaalde bedrag geretourneerd worden.

Over retouren

Het overgrote deel van mijn producten zijn custom made of aangepast voor de klant. Aangezien ze dus voor jou gemaakt of aangepast zijn, kan ik geen retouren accepteren. Hetzelfde geldt voor mijn diensten. Ik geef geen geld terug voor diensten die al geleverd zijn of niet op tijd zijn afgezegd. Dit geldt ook voor toegang tot het vademecum en andere digitale producten. Zoals ik eerder schreef, heb ik het recht te kiezen om diensten en producten niet te leveren, bijvoorbeeld om morele en ethische redenen.

Omdat de meeste van mijn producten handgemaakt en custom made zijn, zijn ze nooit exact hetzelfde. De foto’s op de website(s) zijn daarom alleen voor illustratieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De enkele producten die niet handgemaakt zijn kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen. In dat geval stuur je me een bericht, waarop ik je de nodige instructies zal sturen. De kosten van het terugsturen zijn voor de klant. Restitutie vind plaats binnen 30 dagen nadat ik het product heb teruggekregen, mits het in goede staat, niet beschadigd of geopend of anderszins gecompromitteerd is.

Tenslotte,

Deze algemene voorwaarden zijn niet bedoeld om allesomvattend te zijn en ik denk ook niet dat ze dit zijn. Ze zijn bedoeld om de belangrijkste kwesties binnen onze relatie te bespreken. We stellen hierbij vast dat we beiden volwassen zijn, dat je uit je eigen vrije wil bij mij komt en in staat bent je gezonde verstand en inschattingsvermogen te gebruiken. Als je vindt dat andere zaken ook besproken zouden moeten worden, laat het me alsjeblieft weten zodat we het gesprek aan kunnen gaan. Indien één van ons beiden vindt dat we een professioneel oordeel nodig hebben in een dispuut tussen ons, zullen we dit oordeel vragen aan een Nederlandse rechtbank, die in Den Haag om exact te zijn.

Als je toch bezig bent, lees ook mijn andere relevante pagina’s, zoals de privacy en cookie policy en mijn disclaimer. Door gebruik te maken van mijn website(s), diensten en/of producten verklaar je expliciet dat je mijn algemene voorwaarden, disclaimer, privacy policy en cookie policy hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat.