wat is een hagetisse wise woman, blootvoets wandelen over de aarde

Wat is een hagetisse?

Hagetisse (of haegtisse, haegtis of haegtesse) is een oud Germaans word. Het betekent zoveel als heggenvrouw of heggenrijder, waarbij ‘vrouw’ refereert aan niet zomaar een vrouw, maar een krachtige en machtige vrouw, een magische vrouw. Hage of Haeg betekent heg, dichte begroeiing op een grens, terwijl tisse van het woord dis (meervoud disir) afstamt en letterlijk ‘dame’ betekende, maar ook de connotatie geest, godin en tovenares had. De Hagetisse is de schakel tussen wereld en aarde, mens en natuur, deze wereld en andere.

Door de tijd en omstandigheden heen verdween de hagetisse in de schaduwen van onze samenleving. Met haar verloren we het contact met de aarde om ons heen en de magie die zij ons biedt. De consequenties zijn rampzalig en maken ons mensen letterlijk ziek en ongelukkig. Het is tijd om de hagetisse in ere te herstellen. Mens en aarde hebben haar nodig…

Hagetisse: wijze vrouw, plantenkenner, holistisch genezer

De hagetisse is een wijze vrouw, een plantenkenner, een holistisch genezer. Ze was vroeger de vrouw die aan de rand van de beschaving woonde en die je raadpleegde wanneer je ziek was, maar ook als je een ander probleem had dat niet makkelijk op conventionele wijze op te lossen was. Ze is ook de vrouw die zich tussen de werelden beweegt, deze wereld en die van de mysteriën. Vandaar heggenvrouw of heggenrijder. Een heg wordt traditioneel gezien als een grens tussen territoria, maar ook als een poort naar de Andere Wereld. Het is waar het zichtbare eindigde en het onzichtbare begon.

Een hagetisse moet het grotere geheel kunnen zien om haar werk te doen. Ze is meer dan wat dan ook een waarheidszoeker. Ze blijft niet aan de oppervlakte, maar duikt de diepte in. Te allen tijde gaat ze voorbij aan de verhalen waarmee onze wereld probeert orde in de chaos te scheppen en ziet het leven voor wat het is. Dat betekent niet dat ze alles rationeel begrijpt, maar ze beseft in ieder geval dat ze beperkingen heeft en houdt toch vol, gebruikmakend van haar intuïtie en innerlijke wijsheid. Haar favoriete vraag is: ‘Is dat zo?’

Zoals sommigen van jullie zich vast al realiseerde, komt deze omschrijving ook overeen met die van de wijze vrouw of heks.
Wil je meer over mij en mijn achtergrond weten? Lees dan deze pagina…