Disclaimer

Informatie

De hagetisse (zowel het bedrijf als de persoon) heeft veel aandacht gestoken in het maken van deze website en houdt deze zoveel als mogelijk up to date om haar bezoekers van correcte informatie te voorzien. Het is desalniettemin mogelijk dat er fouten ingeslopen zijn. De hagetisse accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van en/of fouten of onvolledigheden in deze website en kan niet verantwoordelijk gehouden worden hiervoor. De hagetisse is niet verantwoordelijk voor enige foutieve informatie op externe websites waar zij op deze website naar verwijst.

De hagetisse heeft het recht de informatie op deze website te veranderen. Er kunnen geen rechten worden ontleend, gebaseerd op informatie op deze website. Het is niet toegestaan iets van deze website te kopiëren en/of gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hagetisse.

Over de website

We stellen het erg op prijs als je het ons laat weten wanneer je iets tegenkomt op deze site dat niet klopt. Dit kun je doen via het contactformulier.

Nogmaals, je mag de online en offline content van de hagetisse niet gebruiken zonder expliciete en schriftelijke toestemming vooraf.

Over de producten en diensten van de hagetisse

Volledigheidshalve vermelden we bij deze dat we geen enkele claim maken aangaande de werkzaamheid van de producten en/of diensten van de hagetisse. Wanneer je deze producten en/of diensten gebruikt, doe je dat voor eigen risico en rekening. Zoals elders op de site vermeld wordt, is het daarnaast zo dat magie niet altijd werkt zoals verwacht. Er zijn veel aspecten aan het leven die magie beïnvloeden. Daarom kunnen er ook geen garanties of tijdspaden vermelden worden en kunnen we op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de uitkomst van de producten en diensten. Wat het ook is dat je koopt of vraagt… dat doe je voor eigen risico en rekening.

Voor de duidelijkheid en je veiligheid: de producten en/of diensten van de hagetisse zijn bestemd voor gebruik voor het aangegeven doel en op volgens de aangegeven aanwijzingen. Zorg dat er geen kinderen, huisdieren of andere ongeautoriseerde en incapabele personen bij kunnen. Wat je doet met de  diensten en/of producten van de hagetisse (inclusief die van magische aard) is jouw verantwoordelijkheid en niet de onze. De hagetisse (zowel het bedrijf als de persoon) kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Algemene voorwaarden

De hagetisse (zowel het bedrijf als de persoon) gebruikt algemene voorwaarden zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die gebruik maakt van de website, producten en/of diensten van de hagetisse.

Door gebruik te maken van deze website, de producten en/of de diensten verklaar je dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden, deze disclaimer en de privacy en cookie policy.