Aderaandoeningen algemeen

Aderaandoening is een verzamelnaam van allerhande klachten die gerelateerd zijn aan chronische aderinsufficiëntie.