Karbonkel, negenoog, koolzweer, gegroepeerde steenpuisten