Urine, moeizame lozing, pijn bij het plassen, dysurie