Vijand, herkennen en/of bestrijden, vijandigheid, vijanden