Voor gezondheid, bescherming tegen ziekte en verwonding