kPNI in de praktijk

KPNI

kPNI, Klinische Psycho Neuro Immunologie is een integratieve behandelwijze, die een breed scala aan gezondheidskundige vakgebieden verenigt. Denk bijvoorbeeld aan endocrinologie, muscologie, neurologie, psychologie, sociologie, genetica, epigenetica en immunologie. Door een aandoening vanuit al deze hoeken te bekijken kan men beter tot de oorzaak en een oplossing komen. kPNI vormt hiermee de toekomst van de geneeskunde.

Geen machine, maar een mens

Een mens is geen machine, maar een ingewikkeld samenspel van organische materialen, biochemische processen en externe factoren. Het geheel van deze factoren maakt dat elke mens functioneert op zijn of haar volstrekt unieke wijze. Een dusdanig ingewikkeld systeem bekijken vanuit steeds één specialisme doet geen recht aan de complexiteit van een persoon. Klinische psychoneuroimmunologie doet dit wel.

kPNI: het probleem bij de wortel aanpakken

Door de kPNI aanpak kan het ontstaan van een aandoening in kaart gebracht worden. Soms heeft die al een jarenlange aanloop. Door de geschiedenis in kaart te brengen komen we erachter waar je nu eigenlijk last van hebt en hoe het ontstond. Hierdoor blijven we tijdens de behandeling niet op symptoomniveau steken. We kunnen zo het probleem bij de wortel aanpakken. De behandelwijze in kPNI beperkt zich niet, maar omvat de benodigde disciplines om tot een succesvolle oplossing te komen. We gebruiken voeding, bewegingstherapie, fytotherapie, supplementen, gesprekstechnieken en vele andere werkvormen om het doel te gebruiken.