Vitamines

Een vitamine is een micronutriënt die essentieel is voor het goed functioneren van een levend wezen. Vita betekent leven, terwijl amine een specifiek type molecuul is. Een vitamine betekent dus een amine die essentieel is voor het leven. Toen deze micronutriënten werden ontdekt, werd aangenomen dat het allemaal amines waren. Later bleek dat dit niet waar was. De naam bleef echter hangen.