Vitamine B, obsoleet

Dit zijn stoffen die in het verleden tot de B vitamines gerekend werden maar waarvan dit, om verschillende redenen, onterecht bleek.