Vitamine B1, thiamine

werkingsgebied: werkt op zenuwen, zenuwgeleiding door acethylcholine, energieproductie uit en omzetting van KH