Gommen, harsen en dergelijke, algemeen

Balsems, gommen en harsen zijn exsudaten die uit een plant vloeien bij beschadiging.