De principes van permacultuur in een wise woman praktijk

De principes van permacultuur in een wise womans praktijk foto

Zoals degenen die ooit mijn bio op mijn site heeft gelezen weten, is één van mijn passies permacultuur. Er is een reden dat ik dit specifiek noem. Allereerst  beschouw ik alles wat ik heb geleerd als een onlosmakelijk deel van mijzelf. Mijn kennis en ervaringen zijn wat mij mij maken. Maar als het om permacultuur gaat is er meer. Het is bij uitstek verbonden met wat ik belangrijk vind in het leven, waaronder mijn wise woman praktijk. Dat komt bij de principes van de permacultuur al meteen naar boven

Principes van permacultuur: earth care, people care, fair share

De principes van de permacultuur zijn drieledig: earth care, people care, fair share. Dat motto somt bij uitstek op wat mij drijft. Ik wil zorgen voor de aarde, maar ook voor mensen en daarbij mijn kennis op een eerlijke manier delen. Permacultuur is meer dan slechts een manier om land te bewerken. Het is een manier van leven.

Ooit was deze manier van leven normaal. We werkten niet tegen de natuur maar met de natuur. Het was vanzelfsprekend dat we voor elkaar zorgen en met elkaar deelden. Daar is voldoende archeologisch bewijs voor. Toen de landbouw zijn intrede deed veranderde dat. In eerste instantie heel langzaam. De eerste agrarische nederzettingen waren nog steeds heel egalitair en gericht op de gemeenschap. Maar door de tijd heen ontstond er steeds meer ongelijkheid en werd het steeds normaler om rücksichtslos voor het eigen gewin te gaan.

Het definitieve einde van natuurlijke landbouw

Toch werd nog lange tijd met de natuur gewerkt. Het was de laatste van de eerder genoemde 3 principes dat nog overeind stond. Oude boerenalmanakken staan nog vol wijsheden die hier getuigen van zijn. Ook in vele voedseltuinen kon je goed zien dat de mens zich nog bewust was van het voordeel van gebruik maken van de kracht van de natuur. Wel werd er meer en meer monocultuur bedreven.

Het definitieve einde voor dit principe kwam met de Groene Revolutie. Alhoewel de bedoeling van de Groene Revolutie nobel was – men wilde hongersnood de wereld uit helpen, hetgeen helaas nog steeds niet gelukt is – was de uitwerking desastreus. De Groene Revolutie was namelijk helemaal niet zo groen, maar resulteerde in schaalvergroting, meer monocultuur, meer pesticiden- en kunstmestgebruik en in het vrijwel helemaal verdwijnen van kleine gemengde bedrijven die nog wel oog voor de werking van de natuur hadden. Het resulteerde in bodemerosie, verzilting, uitsterven van vele soorten en nog veel meer ellende.

De morele kant van het landbouwdilemma

De laatste decennia werd het een steeds groter groeiende groep mensen duidelijk dat het zo niet door kon gaan. Bill Mollison en David Holmgren waren daar 2 van. Zij onderzochten naar aanleiding van de bodemerosie en verwoestijning in Australië natuurlijke ecosystemen en traditionele manieren van voedsel produceren. Maar ze deden meer dan dat. Ze zagen ook dat er een morele kant zat aan dit hele verhaal en dat er niets zou veranderen als de houding van de mens niet mee zou bewegen. Permacultuur was geboren.

Dit hele verhaal is integraal belangrijk voor mijn werk. Als wise woman besef ik dat de drie principes van permacultuur essentieel zijn voor menselijk welzijn. Earth care: de voornaamste reden waarom we niet goed voor de aarde zorgen is omdat we ons er niet mee verbonden voelen. En als we ons niet met de aarde verbonden voelen gaat het niet goed met ons. Door goed zorgen voor de aarde te promoten recreëer ik die verbinding en zorg ik automatisch voor verbetering van het menselijk welbevinden. En door het heraanleggen van die verbinding zorg ik er tegelijkertijd voor dat mensen weer om de aarde gaan geven en er beter voor gaan zorgen.

Permacultuur principes in mijn wise woman praktijk

People care heeft, denk ik, geen uitleg nodig in relatie tot mijn werk. Het is de spil van mijn praktijk. Alles, zowel mijn consulten, als mijn plantenvademecum, als mijn informatie over magisch leven, hebben tot doel bij te dragen aan een betere menselijke gezondheid, fysiek, mentaal en spiritueel. En fair share, tja… deze hele website gaat over het beschikbaar maken van kennis op een eerlijke manier. Ook persoonlijk deel ik graag wat ik heb. Of het nu de eieren van onze kippen zijn, een lekkere maaltijd of gewoon mijn tijd.

Let wel, fair share wil niet zeggen dat je jezelf moet wegcijferen. Een gezond leven begint bij jezelf op waarde schatten en goed voor jezelf zorgen. Je kunt er immers niet voor een ander zijn als het slecht met jouzelf gaat.

Hopen dat deze principes een einde maken aan onrechtvaardigheid

Maar het betekent wel dat genoeg genoeg is. Dat je, als meer dan genoeg hebt, je overvloed deelt.  En daar ontbreekt het in onze huidige maatschappij helaas veel te vaak aan. Ik vind het schandalig dat ik in een land leef waar er mensen zijn die in hun eentje 600 panden bezitten terwijl er ook daklozen zijn. Ik moet huilen als ik eraan denk dat er mensen zijn die honger lijden, terwijl andere mensen regelmatig op vakantie naar de andere kant van de wereld gaan. Dat we met droge ogen zeggen dat er geen geld is om elkaar te steunen, terwijl we wel raketten de ruimte inschieten.

Zo kan ik nog wel 1000 voorbeelden van onrechtvaardigheid opnoemen. Maar goed, dat schiet niet erg op. Uiteindelijk komt het erop neer dat alles een stuk mooier wordt als we allemaal de principes van permacultuur op onze eigen vierkante meters toepassen. Voor mij als wise woman, iemand die welzijnsbevordering tot doel heeft, een extra reden om deze principes uit te dragen.