Een korte introductie divinatie voor beginners: het web leren lezen

Een korte introductie divinatie voor beginners: het weefsel van het web lezen foto

Tijd voor een korte introductie divinatie voor beginners! Divinatie is de kunst van het inzicht krijgen in jezelf, een kwestie of situatie door middel van divinatie instrumenten of methodes. Op de juiste manier ingezet kan het je geweldige resultaten opleveren. Zelf gebruik ik verschillende tools en methoden voor divinatie. Welke ik kies, hangt af van mijn doel en stemming. Elke manier van divineren laat je het weefpatroon van het web lezen zoals het er op dat moment uitziet, want als we weten hoe we zijn gekomen waar we zijn, kunnen we weten waar we heen gaan.

 “Je trouwt één keer en krijgt drie kinderen”

Divinatie pretendeert niet de toekomst te voorspellen. Het is een manier je om de waarschijnlijke uitkomst van een zaak te voor te stellen op basis van de krachten die op dat moment aan het werk zijn. Het is dus geen “je trouwt één keer en krijgt drie kinderen”-achtig iets. Het werkt eerder als een consult met je eigen binnenste. Het is bedoeld om de zoeker te helpen inzicht te krijgen in de krachten die een rol spelen en hem of haar zo een richtlijn te geven voor het te volgen pad. Dat zie je ook in de betekenis van het werkwoord ‘divineren’: ontdekken door intuïtie of inzicht.

Je kunt de kunst van het divineren voor jezelf gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je hoofd je intuïtie in de weg zit en je een methode nodig hebt dat te doorbreken. Of gewoon omdat je het leuk vindt om op deze manier dingen te onderzoeken. Je kunt ook iemand anders voor je laten divineren. In deze blog vertel ik over de methodes die ik persoonlijk gebruik en wat mijn basisregels zijn als ik voor iemand anders divineer.

Divinatie is geen kermistruc

Om bruikbare lezingen te krijgen, moeten zowel de lezer als de zoeker zich volledig aan het proces committeren. Voor mij betekent dat dat de zoeker de situatie en de daaruit voortvloeiende vragen op een heldere manier uitlegt. Zo kan de lezer zich concentreren op de juiste materie zonder afgeleid te worden door dingen die niet ter zake doen. Zelf werk ik alleen op deze basis. Iedereen die op zoek is naar trucs en theater mag z’n heil elders zoeken.

Divinatie vergt concentratie en de mogelijkheid het web van wyrd aan te boren. Om dit te kunnen, moet je eerst begrijpen hoe wyrd, ofwel het lot, werkt. Ik heb het dan niet over het christelijke lot waarin een of andere god gewone stervelingen beproeft, maar eerder hoe onze verre voorouders het zagen. Je moet niet alleen wyrd begrijpen; je moet je volledig bewust zijn van het bestaan ​​ervan en het een beetje ‘zien’.

Ik kan helaas niet volledig beschrijven hoe dit werkt. Niet zozeer omdat dit niet iets is voor ongeoefenden – we worden allemaal geboren met deze vaardigheid, maar velen raken het onderweg soort van kwijt – maar vooral omdat het niet in woorden te vatten is. Het beste wat ik kan doen, is metaforen als ‘web’, ‘tapijt’, ‘weven’ en ‘spinnen’ gebruiken om je een idee te geven van wat het betekent om wyrd te wandelen.

Methoden van divinatie: lezen, scrying en intuïtie

Zelf pas ik drie manieren van waarzeggen toe: lezen, scrying en intuïteren. Voor scrying heb ik nog geen bruikbaar Nederlands woord gevonden, dus ik gebruik het Engelse maar. Het verschil tussen lezen en scrying is dat de eerste methode tools gebruikt die vaste beelden of concepten overbrengen. De tweede biedt alleen een oppervlak voor de beelden die ik moet zien en leest als een film. Bij beide methoden laat ik de betekenis van wat ik zie intuïtief tot mij komen.

Dat brengt me bij methode drie, intuïteren. Intuïteren wat ik in principe gebruik tijdens consulten. Ik luister aandachtig naar wat, bijvoorbeeld, mensen me vertellen over hun situatie en laat mijn instinct me vertellen wat er aan de hand is zonder dat mijn hoofd zich er mee bemoeit. Mijn hoofd komt in een later stadium om de hoek kijken als ik wat mijn instinct me verteld heeft aan mijn kennis en ervaring verbind.

Van gedetailleerde afbeeldingen tot het ontvangen van wat er wordt aangeboden

Als ik lees, lees ik tarot, runen of botten. Tarot biedt de meest ingewikkelde en gedetailleerde bron van verbeelding en conceptualisering en botten het minst. Als ik scry, gebruik ik vuur of water. Welke hangt af van waar ik ben, wat ik tot mijn beschikking heb en wat mijn gevoel me zegt te gebruiken. Scrying is mijn favoriete methode van waarzeggerij als ik geen duidelijke vraag heb of als ik gewoon wil ‘zien’ wat er gaande is in de wereld. Lezen heeft mijn voorkeur als ik een specifieke situatie of vraag heb die ik wil onderzoeken.

In latere blogs zal ik meer vertellen over deze methodes.