Veel onderdelen vormen meer dan een geheel: de magie van holisme

Veel onderdelen vormen meer dan een geheel: de magie van holisme foto

Op deze website kom je het woord holistisch tegen als manier om naar het leven in het algemeen en de mens in het bijzonder te kijken. Maar wat is holistisch? Webster definieert het als volgt:

  • holistisch: gerelateerd aan holisme;
  • holisme: een theorie dat het universum en vooral de levende natuur correct wordt gezien in termen van op elkaar inwerkende gehelen (zoals van levende organismen) die meer zijn dan de loutere som van elementaire deeltjes.

Als je dat vertaalt naar mijn werk, betekent dat in feite dat ik naar elk aspect van een mens kijk om hun gevoel van welzijn te verbeteren. Het is niet alleen fysieke gezondheid, niet alleen mentale gezondheid, niet alleen het vinden van de juiste plek in de wereld. Niet alleen armen, benen, organen, hersenen, omgeving. Het is dat allemaal samen. Dat alles bij elkaar is meer dan de som der delen en juist dat beetje extra, dat beetje dat we niet kunnen verklaren, DAT is magie. Holisme is voor mij vooral een van de termen die in gebruik kwamen toen magie off-limits werd en mensen nog steeds taal nodig hadden om te praten over dat waarvan ze wisten dat het bestond maar waar ze geen woorden meer voor hadden.

Holisme gaat niet over spiritualiteit

Laatst las ik van een van de leden in een Facebookgroep over kruidengeneeskunde een opmerking dat ze een echte holistische kijk in de groep miste. Ze was van mening dat de groep, in plaats van echt vanuit alle hoeken naar gezondheid te kijken, de zaken vooral vanuit een metafysisch oogpunt bekeek. Waar de reguliere geneeskunde de neiging heeft om alleen naar het fysieke deel van een ziekte te kijken, zag ze in de groep alleen het spirituele aspect aan de orde komen. En dat, zei ze, is niet holistisch.

Ik moet zeggen, ze had een punt. In die specifieke groep hadden mensen de neiging om voor elke lichamelijke ziekte naar geestelijke oorzaken te zoeken. En nee, dat is niet waar holisme over gaat. Het gaat ook niet om het vinden van een enkel kruidengeneesmiddel om een kwaal op te lossen, een trend die ik ook tegenkom.

Holistisch overstijgt zowel fysiek als metafysisch

Holistisch lijkt tegenwoordig een synoniem te zijn voor alternatief, niet mainstream. Dit geldt niet alleen voor mensen die zichzelf als mainstream beschouwen, maar ook voor degenen die er naar eigen zeggen een alternatieve levensfilosofie op nahouden. Maar de metafysische kant aan de vergelijking toevoegen en vervolgens vooral daarop focussen maakt iets niet holistisch.

Holisme is zelfs meer dan alleen kijken naar een mens in al hun aspecten. Het houdt ook rekening met de interactie van die mens met de wereld en, op grotere schaal, met de planeet om hen heen.

Precies daarom vind je op deze website zoveel onderwerpen die op het eerste gezicht niets te maken hebben met een gelukkig mens zijn. Behalve dan dat het er alles mee te maken heeft. Uiteindelijk kan een persoon op geen enkele manier gelukkig zijn terwijl de wereld of de planeet het niet goed doet.

De aarde kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de aarde

Er zijn maar weinig mensen in deze wereld die zullen beweren dat een brein een volledig leven kan hebben zonder een lichaam. Toch lijken we ons vaak niet te realiseren dat we zonder de aarde om ons heen ook niet zo’n geweldig leven zouden hebben. We behandelen deze planeet als onuitputtelijke handelswaar die geen zorg nodig heeft. In feite doen veel mensen hetzelfde met hun lichaam. Ze behandelen zichzelf alsof ze hersenen op stokjes zijn die eigenlijk geen gezond lichaam nodig hebben om te gedijen.

Hoe gek dit ook mag klinken, als je erover nadenkt en om je heen kijkt en alle ellende ziet die we onszelf en de aarde om ons heen aandoen, moet je toegeven dat ik een punt heb. We hebben ons afgescheiden van de rest van de planeet en van ons ware zelf door uit het oog te verliezen waar het in het leven om draait. Hoe meer rijkdom we vergaren, hoe minder gelukkig we zijn. Hoe rustelozer we worden in het zoeken naar wat ons weer heel zal maken. Maar we zullen een gat blijven voelen zolang we een kloof tussen ons en de rest van de natuur blijven creëren (en vergroten). Dat maakt ons ongelukkig en ongezond.

We zijn onmiskenbaar onderdeel van een groter geheel

En dat is precies waarom ik veel energie in deze blogs steek. Bewustzijn creëren is een van mijn belangrijkste doelen. Elke persoon die ik via deze site bereik en die een gezondere kijk op het hele leven krijgt, is zoveel meer dan alleen één individu.

Zeg het voort: we zijn onderdeel van een groter geheel. Toen we die verbinding verloren en onszelf begonnen te zien als apart en boven de rest van de natuur, verloren we onszelf. Zonder dat grotere geheel is er geen wij, zonder ons is er geen groter geheel. We zijn onderling afhankelijk en staan niet boven alles.

Wanneer we ons opnieuw verbinden met het grotere geheel om ons heen, gaan we die onderlinge verbondenheid weer voelen en kunnen we eindelijk stoppen met proberen dat gat in ons gevoel van welzijn te vullen. We hebben magie nodig, dat beetje dat meer is dan de som der delen, en een magisch wereldbeeld om weer onszelf te worden.